Enstrüman kurslarında rebab, ney, ud eğitimi verilmektedir. Kurslar her seviyeden katılıma açıktır; katılmak için herhangi bir müzik bilgisi gerekmemektedir. Nota, makam, usul eğitimleri, sıfırdan başlayarak verilmektedir.

İcrası öğretilen enstrümanlar

Rebab

Üç telli bir müzik aletidir. Bu tellerden ikisi ipek üzerine metal sarım, bir tanesi ise at kuyruğundan yapılmıştır. Ağırlıklı olarak at kuyruğundan yapılan telden icra edilir. Rebab sayfamızda bu enstrüman ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Rebab kurslarımız rebabın tanıtılması, yay çekme, rebab üzerinde sesler, rebabın akort edilmesi ile başlamaktadır. Başlangıç seviyesi tamamlandıktan sonra eser icrasına geçilmektedir.

Kurs yerleri ve zamanları

Müzik ve enstrüman kursu: Ney, rebab, kopuz, ud, çeng

İstanbul müzik ve enstrüman kursları

İstanbul enstrüman kurslarımız bir süre çevrimiçi derslerle devam edecektir.

İletişim:
Emre Başaran
0 538 319 20 86
turzifer@gmail.com