Enstrüman kursları

Rebab, çeng, ney, ud, nota, makam, usul eğitimleri sıfırdan verilmektedir. Başlangıç için müzik bilgisine gerek yoktur.

İcrası öğretilen enstrümanlar

Rebab ve yayı

Rebab

Üç telli bir müzik aletidir. Bu tellerden ikisi ipek üzerine metal sarım, bir tanesi ise at kuyruğundan yapılmıştır. Ağırlıklı olarak at kuyruğundan yapılan telden icra edilir. Rebab sayfamızda bu enstrüman ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Rebab kurslarımız rebabın tanıtılması, yay çekme, rebab üzerinde sesler, rebabın akort edilmesi ile başlamaktadır. Başlangıç seviyesi tamamlandıktan sonra eser icrasına geçilmektedir.

Ney

Kamıştan yapılır. İçi boş olup yedi deliği vardır. Üflenerek icra edilir. Değişik akortlar için değişik boyda neyler kullanılır.

Ney kurslarımızda neyin tanıtılmasının ardından neyden ses çıkartma çalışmaları yapılmaktadır. Nevadan rasta kadar sesler tamamlandıktan sonra eser icrasına geçilmektedir.

ud (kopuz)

Ud (Kopuz)

Onbir telli, mızrapla çalınan bir enstrümandır. Kısa saplı ve geniş gövdelidir. Asya kökenlidir. Daha küçük gövdeli ve üzeri deri kaplı olanına Kopuz denir.

Çeng

Asya kökenli, ondört ila yirmi dört telli olabilen, diz üstüne dik olarak tutularak iki elle icra edilen bir enstrümandır. Arp’ın atası sayılır. Eskiden mevlevi musikisinde ve klasik musikide kullanılırdı.

Çeng derslerimize çengin tanıtılması ve akort sisteminin anlatılması ile başlanmaktadır. Sonrasında alıştırmalar ile birlikte eser icrasına geçilmektedir.

Ankara müzik ve enstrüman kursları

Ankara enstrüman kursları ayda bir kere, 5-6 saatlik yoğunlaştırılmış çalışmalar şeklinde yapılmaktadır. Buna ek olarak 1-2 haftada bir çalışma toplantıları düzenlenmektedir.

Erşan Çırak
0 532 470 63 18
[email protected]

Online Enstrüman Kursları

Online kurslar Hande Başaran ve Emre Başaran tarafından verilmektedir. Derslerin saatleri, sıklığı ve süresi öğrencinin talep ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak birlikte kararlaştırılmaktadır.

Emre Başaran
0 538 319 20 86
[email protected]