Makale 103

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar.

Bu makale “Lâ yegurranneke tekallubelluzîne keferû fîl bilâd”1 ayet-i kerimesini tefsir edecektir. Hak Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki: “Ya Muhammet (s.a.v.), Hak’tan ümitleri kesilen kâfirlerle münafıkların hareketleri (dünyevî hâllerinin düzgünlüğü, geçimlerinin iyiliği) sakın seni aldatmasın. Onların hareketleri bir gösterişten ibarettir. Hakikâtte, onlar ölü ve donmuş kabul edilirler. Pek yakında göreceksin ki o hareketler durgunluğa dönüşür. “kul metâud dunyâ kalîl”2 De ki: “Dünya metaı değersiz şeylerdir.”

Ruhun ıztırabı Hak’tan ayrı düşmesindendir. Bundan gafil olan insanlar dünya işlerine önem verirler. Huzur ve istirahat sebeplerini bu suretle temin etmek isterler. Fakat sıkıntıdan kurtulamazlar. Çünkü sebeplerin ortaya çıkması kederin gitmesi demek değildir. Ama can hazreti Hakk’a vasıl oldu mu, bütün sıkıntılardan kurtulur. 


Hak Teâlâ Hazretleri Kur’an-ı Kerim’de kâfirlerin hâlini anlatırken buyurdu ki: “Onlar her ne kadar dış görünüşte zinde görünürlerse de, içte çürüyüp kokuşmuş leşlerdir. Sakın onların yaşayış ve eğlencelerine aldanma! (imrenme!) Çünkü onları Hak Teâlâ kendinden uzaklaştırmıştır. ” (SAYFA 293)

7730

Yakında görürsün ki onların hepsi yok olmuştur, düşkünlük toprağına karışmıştır. Nihayet, dünyada onlardan hiç eser kalmaz, baş aşağı cehenneme yuvarlanırlar. Bir şahıstan bir uzvun ayrılmasıyla o şahsa noksan arız olur, herkes onu nakıs sayar. Fakat Hak Teâlâ’ya bu ayrılıktan nerede noksan gelecek? Kusurlu olan, Cenabı Kibriya’dan ayrılan parçadır, Zat-ı Kibriya değil.

7735

Bir damlanın denizden ayrılmasıyla veya ayrılmamasıyla deniz ne artar, ne de eksilir. Katre olsa da olmasa da deniz, dalgalanmasına devam eder. Ey dinleyen, bu, sana anlatmak için bir temsildir. Yoksa birebir böyle demek değildir. Cenabı Hak sınırlı bir bütün değildir ki bir parçasının veya birçok parçasının ayrılmasıyla noksanlığa düşsün. O yok oluş bilmeyen, evvel nasıldıysa gene öyledir. Zülcelâlin zatı ziyade ve noksandan münezzehtir.

7740

Zatı tertemiz olan Hüda’yı yarattıklarına bakarak kıyas etme! Arada sonsuz fark vardır. Onun zatı noksan kabul etmez; yüce, alçak, her şeyin üstündedir. Noksanı kabul eden şey suret (cisim) olur ki onun renk ve koku gibi bir takım arazı olur. Hak Teâlâ Hazretleri suretten münezzeh bir mevcuttur, dünya ve ahiret, onun yanında bir zerre bile olamaz. Zerreyi güneşle bir tutma ki dinin metin bir esasa bağlansın.

7745

Tâ ki o derin denizde yol alabilesin, o deryada sedefsiz inci olasın. İnci ve derya nedir ki! Nura mensup olarak orada cesetsiz ve ruhsuz olarak yürüyesin! Bu yönlerin arasında kanatsız uçup, Hakk’ın sanatından zatın kendisine bağlanasın. Onun tuzlasında tamamen tuza dönüşesin. Denizden meydana geldiğin hâlde deryanın kendisi olasın. Hakk’a vasıl olunca canın sıkıntı ve elemlerden kurtulur, mutlu olursun!

7750

Çünkü canın gamı, Hüda’dan uzak düşmesinden, araya nefsin girmesiyle o huzurdan ayrı düşmesinden ileri geliyordu. Canın, keder içinde olmasının sebebi budur. Fakat sen bunu bilmezsin de onu tatmin için her zaman başka emel peşinde koşarsın. Bazen mal, bazen makam, bazen kadın ister böylelikle canını kederden kurtarıp huzura erdirmek istersin. Fakat emin ol ki derdin, Hak’tan ayrılmaklığındır. Vücut merkebini oraya buraya sürüp durma! Dert ve elemden kurtulmanın çaresi Hak tarafına yollanmak, vahdet nuruyla birleşmektir.

7755

O vakit ruhunda elem ve ıstırap kalmaz. O güzel yüzden dolayı daimi mutluluk içinde bulunursun. Bil ki “Ruhlar Hakk’ın nurudur.” Cisim kalıplarındaki vaziyeti, evlere giren güneş ışığına benzer. O, tamamen yok olmadıkça güneş tamamen görülemez. Nur-ı ilahi de onun lütfuyla güneş nuru gibi her bedene girmiş, yerleşmiştir. Cisim engeli aradan kalkmadıkça, can ısdıraptan kurtulamaz.

7760

Beden aradan kalktığı zaman, can vuslat-ı ilahiyeye kavuşarak gamdan kurtulur, arzusuna ulaşır.

(SAYFA 294) O vuslat kaynağında öyle ilginçlikler seyreder ki bu ilginçlikler (dünyadakiler) onun gölgesidir. Şahit olma kaynağında öyle bir derya görür ki bu deryalar onun yanında şebnem gibi kalır. Ondan sonra sıkıntılardan kurtulur, havas ile baş başa kalanlardan ve ahbaplık edenlerden olur. Hakk’ın yardımıyla can bu örtüden bir kerre kurtuldu mu, Hak Teâlâ ona yüz türlü lütuf kapısı açar.

7765

Matlubunu engelsiz seyreder, mahbubunu candan kucaklar. Bütün kâr, zarar endişelerinden kurtulur, o vuslatta ilelebet yaşar. Can nuru diğer büyüyen cisimlere de vardır ki her türlü nebat o sayede büyür. Bitkilerden de bütün cansızlara yansımıştır. (Kabiliyetlerine göre) Onlar da bu nurdan faydalanırlar. Sıcaklık, soğukluk, hep o nurla yaşar, o bir tek ışıktan nurlanır, tazelenir.

7770

O ışık onlardan uzaklaştığında hep mahvolurlar. Ancak Hüda diri ve ebedidir. Hak Teâlâ Hazretleri o vakit “Bugün bu mülk kimindir?” diye nida eder, yine kendi “Mülkün daimi sahibi benim.” diye cevap verir. Evvel ve ahir benim, başkası değil. Bu nidayı senin kulağın şimdi duydu. Şimdi her kim burada kendinden kurtulduysa sonsuz ömre nail oldu. Hiçbir perde olmadan cennete yollandı, orada ruhu gibi cismi de beka buldu.

7775

Hakk’ın vuslat cennetinde yerleşti, Hüda ile söyleşti ve yakınlarından oldu. Burada iken o perdeden kurtulmayan kendini beğenmiş, cehennemde ebedi kalır. Cennet, cehennem, Hüda’nın kavuşma ve ayrılığıdır. Sözün özü budur, başkası kabuktur. Bunun fehmini sözden isteme, Hak’tan iste, derya (mana deryası) gemilere (söze) sığar mı? Çünkü söz, gemidir, mana can deryasıdır. Bil ki “Deniz, gemiye sığdırılamaz.”

7780

Bunun (bu mevzunun) nihayeti yoktur. Dudaklarımı bağlayayım (sükût edeyim) da Hak Teâlâ onu sana dilsiz anlatsın. Bu dünyada ecel gelmeden evvel öl ki can cihanına emir olasın. Ey gafil, hayatı ölümde gör, tâ ki bu görüş seni yükseklere götürsün. Çünkü ölürsen beka bulursun, kanatsız olarak mekânsız tarafına uçarsın. Çünkü dane toprakta çürüyüp mahvolmadıkça servi gibi büyüyüp gelişemez,

7785

yaprak ve meyveleriyle meydana çıkamaz. Tecrübe için bu kadarı kâfi değil mi? Şimdi sen de Hak yolunda canını feda et ki huzur-ı ilahide karşılık olarak canlar alasın. Alacağın karşılığın ne kıymeti var, fani olmakla bir damla olan canın beka deryasına dönüşür. Vücut perdesi aradan kalktığı zaman, külliyen o olursun, vahdet sırrı sana açıkça görünür. Senin bu vücutta yaşaman, ölmek demektir. Dert, mihnet ve donukluktur.

7790

Her kim aşk-ı Hak’la ecelinden evvel ölürse hayat bulur, ebediyette mülk sahibi olur.

(SAYFA 295) Emir nedir ki sultanların seçkini olur. Mürit de olur murat da. Ruhlar âlemi parlak güneşe benzer, yerleri gök gibi nur saçar. O âlemin arzı semadan yüksektir, onların (ruhların) varış yerleri AllahuTeâlâ’dır. İçtikleri Rablerinin güzellik şarabıdır, kahveleri de öyledir.

7795

Onun yanında yaşadıkları hâlde hayran ve ateşândırlar (nâr aşinalıkları sönmez). Ruhları cennet bahçeleridir. Bunun sırrı sana gönül yoluyla söylenir. Kalpleri ilahi güzellik ile muhabbet deryası olmuştur, bu deryanın dalgaları yükseklere kalkar. Kalpleri o güzelliğin aynasıdır. Onlar da muhabbetullahtan başkasını yansıtmaz. Cenabı Hak buyurdu ki: “Ben sizin daima sırrınıza bakarım, benim, sizin iyiliklerinizde kendimi gösterdiğim gibi,

7800

yüzümün güzelliği de sizde göründü, kalbiniz benden başkasına yer vermedi.” Sevgili, sevdiğinin kalbine bakar, itaat eden ve icabet eden onun muhabbetinde daimdir. Sevgimiz, dostlarımız içindir. Kapımıza gelen, bize yakınlaşır ve yaklaşır. Her ne dedimse Hak erlerinin vasıflarıdır. Bunu dinle ki canına sefa versin. Erlerin aşkı benim canımda ve gönlümdedir. Ayaklarının tozu gözlerimin nurudur.

7805

Aşklarında sadığım. Çünkü rahmet-i ilahiye bana, onların yüzünden erişiyor. Ruhumun sığınağı ancak merdan-ı Hüda’nın aşkıdır. Kimsenin böyle sağlam sığınağı yoktur. Bu kalede bulundukça, cehenneme karşı emniyet içindeyim. Onun yanında mutlu ve mesut otururum. Daima o sultanların korumasının emniyetindeyim. Bana zahmetsiz, meşakkatsiz hazineler bahşederler. Bana can yoluyla beka sofrasından sürekli ve sualsiz kısmet ihsan ederler.

7810

Kaftan, yetki, huri, gılman, saraylar ve daha pek çok şeyler ki âlem halkı onun kokusunu duysa, dünyadan külliyen vazgeçer.

Notlar

  1. A’li İmran suresi 3/196 Kâfirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.
  2. Rad suresi 13/26 Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.
Önceki makale
Makale 102
Sonraki makale
Makale 104

Giriş

Aşığın sözü, insanı aşık eder. İnsan dağ kadar sağlam olsa, bir saman çöpü gibi kaldırır atar.

Yazılış Sebebi

O zatın bu yönlendirmesini kabul ettim ve “Rebab”ın, Cenabı Hüdavendigâr’a mahsus ve ait olduğunu bildiğim için kitabıma Rebab ile başladım.

Makale 1

Yerin, göğün bütün zerreleri Cenabı Hakk’ı tespih etmektedirler.

Makale 2

Aşk, bir taraftan şükrü, diğer taraftan şikâyeti gerektirir.

Makale 3

Âdem evlatları yokluk âleminden varlık âlemine gelinceye kadar hatsiz hesapsız ve çeşit çeşit menzillerden geçmişlerdir.

Makale 4

Her ne kadar rebabdan herkesin dinlediği aynı ses ise de anladıkları mana aynı değildir.

Makale 5

Rüzgârın aslı sudur, sonunda gene su olacaktır. Bunun gibi sözün de aslı sudur.

Makale 6

Asıl farklılık, ruhlardadır, cisimlerde değil. Zira cisimler dört unsur ile var olur.

Makale 7

“Şüphesiz Allah işlerinize ve şekillerinize bakmaz. Kalplerinize ve niyetlerinize bakar.” hadisi şerifi hakkında.

Makale 8

Fikir amelden üstündür çünkü amel, vücut parçalarının işidir. Fikir ise kalp amelidir.

Makale 9

Evliyayı kiramın bakışları daima o nurdadır. Şu hâlde halka yönelttikleri bütün övgüler, hakikâtte Halık’adır.

Makale 10

Esas olmayan ve fani suretler ayna olursa, asıllar ve baki olan manaların da ayna olacakları apaçık ortadadır.

Makale 11

Bu dünya bazı insanlara göre yol göstericidir, bazılarına göre de yol kesicidir.

Makale 12

Bu âlem, her şeyi Allah’tan bilenler için hidayet ve vuslat vesilesi, Hak’tan bilmeyenler için dalalet ve ayrılık sebebidir.

Makale 13

Her neyi dost tutarsan taklitsiz, gayretsiz sen onun aynısısın ve onun cinsindensin! Çünkü cins, cinsi tarafına gitmeye çalışır.

Makale 14

Bu makale evvela şu hadisi şerifi tefsir edecektir: “Açlık, Allah’ın sıddıklarına ziyafetidir.” Onların vücutlarını açlıkla diriltir.

Makale 15

Evliyanın haddi aşması, isyanı, halkın itaatinden iyidir: Avam müminin işlediği birçok hayır, havasa nispetle günahtan sayılır.

Makale 16

Gerek beyaz gerek siyah dev insanın kendisindedir. Zina, adam öldürmek, haram yemek gibi şeyler siyah devlerdir. Bunları herkes görür ve bilir.

Makale 17

Ruhlar, cisimlerden önce Cenabı Hakk’ın rahmet deryasında balıklar gibi yaşamakta iken Hak Teâlâ Hazretleri “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye seslendi.

Makale 18

Diğerleriyle birleşmese bile her harfin ayrı ayrı manası vardır. Eğer olmasaydı, Cenabı Hak Kur’an’da zikir buyurmazdı. Elif, lam, mim, ha, mim, yasin, kaf, sad, nun gibi.

Makale 19

Kutup, bir padişah gibi bütün komutanlarına, askerine, hizmetçi ve yakınlarına mal, mülk, vilayet, makam verdiği hâlde hiçbirinden bir şey almaz.

Makale 20

Alem yaratılmazdan evvel yalnız nur ve aydınlık vardı. Cenabı Hak murat buyurdu ki: “O nur açığa çıksın.”, o nurdan bu zulmet âlemini yarattı.

Makale 21

Cenabı Hak buyurdu ki: Ben bu katran gibi siyah deryadan öyle bir inci çıkaracağım ki o nurlu deryada böyle şerefli inci bulunmaz. Bu inci insandır.

Makale 22

Halkın ruhları demir, bakır, gümüş, altın madenleri gibi birbirinden farklıdır. Her ruh hangi madenden gelmişse, bu âlemde kendi cinsiyle bağ kurar.

Makale 23

Görünürdeki zevkler görünüşe düşkün olanların bu görünürdeki zevkten, manevi zevke geçebilmeleri içindir. Ama dış görünüşe bakmayan veliler her bir şeyi vasıtasız görürler ve bilirler.

Makale 24

Saadet o kimsenindir ki aklı emir, nefsi esirdir. Hüsran da bunun aksine olan kimsenindir. Gene saadet, aklı erkek, nefsi dişi olanlarındır.

Makale 25

“Mecburi ölümden evvel ölünüz” ki baki ve ebedi kalasınız. Bir varlık ki şeytandandır ve şehveti dünyayı artırır büyütür, nefistir.

Makale 26

Her kim ki ölmeden evvel ölmez ise onun hareket ve sözü tamamıyla kahrolası nefsin aletleridir. Çünkü o, Hakk’a karşı umursamazdır.

Makale 27

Hikmeti ehlinden gayrıya verme ki ona zulüm etmiş olursunuz. Ehli olanlardan da men etmeyin ki onlara (ehil olanlara) zulüm edersiniz.

Makale 28

Bahar; biçimsiz, renksiz, kokusuzdur. Fakat yüzünü bir parlattığı vakit yüz binlerce çeşit renk ve koku meydana gelir.

Makale 29

Adem evlatları evvel toprak idi. Latif su, o toprağı bitki etti ve bitkiyi hayvan, hayvanı da insan eyledi.

Makale 30

Hak Teâlâ Hazretleri kendine âşıktır. Ona benzer kimse yok ki Hak Teâlâ Hazretleri ona baksın. Daima kendisiyle aşkbâzlık eder.

Makale 31

Dünyanın bütün işleri ve nimetleri çirkindir, sevimsizdir. Fakat çeşni ve lezzet aracılığıyla ayıpları örtülmektedir.

Makale 32

Dünyanın vefasızlığını ve çirkinliğini kesinlikle görmüş, anlamış olan âdemoğulları, gene ona meylederse biliniz ki o, mümin değildir.

Makale 33

Hak Teâlâ Hazretleri o cihanı kendi nurundan yarattı. O da Hak gibi baki ve sınırsızdır. O mana ve hikmet ki Âdem’in gelmesiyle açığa çıktı.

Makale 34

Veliler kaplara benzer. Aşk, marifet ve Hakk’ın yüzü, o kapların içinde bulunan şaraptır.

Makale 35

Mademki insan kendiyle sınırlıdır. Ondan Hak Teâlâ’nın razı olmadığı birçok fenalık ve haksızlıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Makale 36

Burada karar kılanlar ve bu hâle kanaat edenler ancak o hâletten nasip almamış olanlardır. Belki de o hâli ve o vakti inkâr bile ederler.

Makale 37

Evliyanın sohbeti insanı veli ettiği gibi, eşkiyanın sohbeti de eşkıya eder. Çünkü ruhlar birbirinden hırsızlık ederler, renk alırlar.

Makale 38

Yokluk (adem) iki türlüdür: Biri o ademdir ki onda hiçbir fayda yoktur, mutlak durgunluktur. Diğer bir adem (yokluk) vardır ki yok gibidir.

Makale 39

Hâlet üç çeşittir. Biri odur ki şahsa talepsiz ulaşır. Tekrar ister fakat yok olur. İkinci hâlet kişiye faydalıdır.

Makale 40

Faydasız sözler Hak eri için örtüdür, sıkıntıdır. Susmanın yüz binlerce üstünlüğü ve kârı ve sonsuz cihanı vardır (cihanlar değerindedir).

Makale 41

İnsan Hak aşkında kaybolduktan ve Hak’tan gayrısından temizlendikten sonra, artık onun cismine cisim deme! Her ne kadar cisim görünüyorsa da…

Makale 42

İyi kötü, güzel çirkin, saf tortu Hakk’a nispetle tek bir şeydir. Zira hepsi de onun kudret ve sanatının eseridir.

Makale 43

Mizan, semadan, arştan, kürsten daha yüksektir. Bunların hepsinin üstünde bir varlıktır. Çünkü iyi kötü her şey mizanla tartılır.

Makale 44

Hak Teâlâ Hazretleri halkı zulmetten yarattı. Zulmetten maksat, hayvani hayata sebep olan yemek, içmek, uyumak gibi şeylerdir.

Makale 45

Halik Teâlâ Hazretleri her ne kadar yüz binlerce, belki sonsuz yaratıkları durmaksızın yaratmışsa da hakikâtte hepsini bir görmek lazım.

Makale 46

Halk, dört kısımdır. Bir kısmı onlardır ki Allah yolunda, Allah rızası için sıkıntı ve dert çekerler, müşahede ümidiyle gayret ederler.

Makale 47

Koku, menzile rehberdir. Nasıl ki kokusu kediyi ete götürür. Koku alma kabiliyeti olan kişi canın kokusundan cana erişir.

Makale 48

Dünyayı kötülemek de dünya sevgisinden doğar. Gerek övgü, gerek yergi yoluyla olsun bir şeyi çok zikretmek, ona olan sevgiden ileri gelir.

Makale 49

Ruh iki çeşittir: Biri rihî (hayvani), diğeri vahyîdir. Birinci ruh-ı hayvanîdir. Ruh-ı vahyî enbiya, evliya ve müminlerin ruhlarıdır.

Makale 50

Âlemde birçok şeyhler vardır ki onlara aldananlar pek çoktur. Riyakârlıkla, şekillerinin gösterişiyle kendilerine veli süsü verirler.

Makale 51

Hakk’ı, Hak eri tanır, ama o kimse ki elest ahdinde Hak’la tanışıklığı olmamıştır ve “Elestü bi rabbikum” sırlarını Hak’tan işitmemiştir…

Makale 52

Dünyanın ahirete göre zaman olarak öncelikli olmasının nedeni şudur ki zehrin sonunda bir şeker olsun da kıymetini bilsinler.

Makale 53

Bütün enbiya ve evliya, ahireti istemeye istekli ve ibadet ve taatle meşgul olunması gerektiği hakkında çok sözler söylemişlerdir.

Makale 54

El-müminûn lâ yemûtûne bel yunkalûne min dârin ilâ dârin” Meal-i şerifi: “Müminler ölmezler, belki bir evden bir eve nakil olunurlar”…

Makale 55

Bir şahsın rütbesi kemale erişince yerde, gökte, küfürde, dinde, insanda, cinde, dağda, taşta özetle her şeyde Hüda’dan başka birşey göremez.

Makale 56

Kul ile Hak Teâlâ arasında yetmiş bin zulumat perdesi, yetmiş bin de nur perdesi vardır. Bu perdelerden geçmek çok gayret ister.

Makale 57

Dünyada ilahi uygulama öyledir ki enbiya ve evliya Hak’tan ne isterlerse derhâl istedikleri yanlarında beliriverir.

Makale 58

Gerçi salih amel, talibi sonunda Hüda’ya eriştirir. Fakat şeyhin sohbeti ondan daha üstündür. Zira bu, daha çok ve daha iyi yetiştirir.

Makale 59

Hak Teâlâ Hazretleri’nin ne âlemleri vardır ki bu âlem onlara nispetle bir zerredir. O sonsuz âlemleri Cenabı Hak evliyasına göstermiştir.

Makale 60

“O yolun nihayeti yoktur. Yol sensin ve senin için bir son vardır. Fakat eriştiğin zaman sende senlik kalmaz.”

Makale 61

Yıldızlarla ayın ve güneşin tesiri bir çırpıda gökten yere iniyor, doğmuşlar üzerinde tesirini gösteriyor.

Makale 62

Her kim âleme kendinden geçerek Hakk’ın nuruyla bakarsa, onun bu bakışı o cihana aittir. Sebep ve amaçla bakarsa, bu cihana ait olur.

Makale 63

İnsanda her şeye kabiliyet vardır; ilim, edep ve sanatları öğrenmek buna örnektir. Bu kabiliyet insanda potansiyel olarak vardır.

Makale 64

Şeyh, baş; müritler, organlar mesabesindedir. Organlar başa bağlı bulundukça ve baştan koparak ayrılmadıkça baş hükmündedirler.

Makale 65

Bir cinsten olan şeylerin çokça olması, ikiliğe neden olmaz. Şeriatların farklılığı, enbiyanın özelliklerinin farklılığındandır.

Makale 66

Halk iki kısımdır. Bir kısmı aslen kördür. Bir kısmı kör değil ama kötüye kullanma yüzünden gözlerinde güçsüzlük ortaya çıkmıştır.

Makale 67

İnsan yüz binlerce iş ve uğraşıdan sonra Hakk’a vasıl olduğu zaman gördü ki o ibadetler, kendisine erişen hediyelere nispetle hiçtir.

Makale 68

Kabiliyetli (veya ikballi) talebe, üstat gibi olur. Çünkü üstadının ilmini tamamen öğrenmiştir. Onun mertebesine erişmiştir.

Makale 69

Bu dünyada itaat ve suçtan, hayır ve şerden neye gayret edersen, onlar tohum değerindedir ki orada bitecektir.

Makale 70

Her ne kadar evliyaullahın sözleri zahir ehlinin sözlerine benzerse de, onlarda bir takım sırlar vardır ki zahir ehlinin sözlerinde yoktur.

Makale 71

Âşıklar nezdinde sıkıntı, rahattır; rahat da sıkıntıdır. Onların hâli halkın aksinedir. Kutup olan şeyh, yerde, göklerde Allah’ın halifesidir.

Makale 72

O şeyhle (yakin), o müritler (hüsnüzanlar), her dönem bakidirler. Fakat suretleri değişkendir, anlamları sonsuza değin ayakta kalacaktır.

Makale 73

Aklen mümkün olmayanları inkâr ederler, imkânsızlığına emindirler. Çünkü kendilerinden ve beşeriyetten geçememişlerdir.

Makale 74

Aletten, iyi kötü ne gibi fiil meydana gelirse, hakikâtte o iş, aleti kullanan şahsın işidir ve ondan sudur etmiştir.

Makale 75

Vasıl-ı ilallah olan veli, zaman zaman halk ile meşgul olup halkın gönlünden geçenleri söylerler; ne yediğin, ne yapacağın…

Makale 76

Hülâsa, Hüda’yı görenler yalnız Hüda’yı görür. Hüda’yı tanımayanlar yüzlerce, binlerce muhtelif şeyler görür.

Makale 77

Hakk’ı görmenin sonu yoktur, taliplere her an yüzü ve tecellisi erişir. Hüda’dan görmeyi dilerse, onda daha başka çeşit görmeler de vardır.

Makale 78

Hak Teâlâ Hazretleri bütün lütuf ve merhamettir. Zahirde kahır ve mihnet görünen şeyler de hakikâtte lütuf ve merhamettir.

Makale 79

“İnsanları emel orağıyla biçiyorum ki ruhları bu aşağılık âlemden kurtularak semaya çıksın ve nuruma karışsın. Bundan büyük fayda olur mu?”

Makale 80

İnsanın kadri, mertebesi talebine göredir. Her kim aradığını heyecanla talep ederse mertebesi o nispette fazlalaşır.

Makale 81

Bütün şekiller ve özelikler ilm-i ilahide vardır. Bundan dolayı, talibe lazımdır ki şekil ve özelliklerden geçerek aslına dönsün.

Makale 82

Onun mülkünün hududu yoktur. Mülk nedir ki onda ehadden başka şey yoktur. Melekler bundan dolayı ona secde ederler.

Makale 83

Âşığın aşkı kemalini bulduğu vakit arada ikilik kalmaz . Nitekim bir şair demiştir:“Ben aşığım, maşukum da kendimdir.”

Makale 84

İmanın aslı ancak zevk ve mesttir. Bir zahit ki imanından zevk duymuyor, onu ölü say! Her ne kadar diri görünse de.

Makale 85

“Sana mihnet, acı ve sevimsiz görünen her şey, cennetin dikenli yoludur; tatlı, hoş ve güzel görünen şeyler de cehenneme doğru giden yoldur.”

Makale 86

Küfür ile imanı, biri karanlıkla, diğeri nurla dolu iki testi farz et. Biri eğri yol, biri doğru. Biri hatanın ta kendisi, diğeri sırf sevap.

Makale 87

Hak Teâlâ Hazretleri bütün âlemleri Muhammet Mustafa’nın (s.a.v.) hürmetine yarattı ki “levlake lema halektel eflak” bunun delilidir.

Makale 88

Hak isteklisi için ilk yapılacak iş, kalbini nurlandırmaktır. “Yekâdu zeytuhâ yudîu” mantık-ı şerifince müminin kalbi zeyt gibidir.

Makale 89

Fakirin sözü birdir her ne kadar çeşitli yöntem ve ibare ve örnekler ile söylenmişse de. Dikkat edilirse görülür ki hepsi bir sözdür.

Makale 90

Nefis, düşmandır. Onu öldürmek, kahretmek talibin yapabileceği bir iş değildir. Onu öldürmek, ancak Hüda’nın yardımıyla mümkün olur.

Makale 91

Yerle gök, yerle gökte bulunan bütün âlem parçaları, Hakk’ın aletleridir. Hak Teâlâ ne isterse o olurlar, ne emrederse onu yaparlar.

Makale 92

İnsan, kendinden sefer ederek varlığından geçtiği zaman anlar ki evvelki varlık sonraki varlığın perdesi imiş.

Makale 93

Hak Teâlâ Hazretleri’nin âlemden maksudu âdemdi. Âlemi, âdem için yarattı. Şu hâlde âdem evvel, âlem sonra mevcut olmuş olur.

Makale 94

Az olursa damla, çok olur da akarsa çay, daha çok olursa fırat, daha çok olursa ceyhun, hadsiz payansız olursa derya denir.

Makale 95

Zikri çoğalttığında birçok şahısları bir araya toplamış gibi olursun. Şüphesizdir ki cemaatin bulunduğu yerde rahmet ve sevap da ziyade olur.

Makale 96

İlmi yüzünden okuyan bir okuyucu, onun mana ve sırrından habersizdir, okuduğu sözler ve ibarelerden hiç zevk duymaz.

Makale 97

Allah-ı Teâlâ’nın bir sofrası vardır ki onun mislini ne gözler gördü, ne kulaklar duydu ne de bir insanın hatır ve hayalinden geçti.

Makale 98

Hak yolunda esas, derttir, aşk-ı sadıktır, engelleri ancak bunlar kaldırabilir. Nerede dert var ise, derman oraya gider.

Makale 99

“Sizin bu fani ve sahte mallarınızı ve nefislerinizi ben satın aldım. Mukabilinde size müebbet cennet verdim.”

Makale 100

Sen cisimlerdeki can gibisin. İhsan da senden, şükür de. Her ikisinin de şeker gibi tatlı olması yine sendendir.

Makale 101

Kul, kaderin sırrına vakıf olursa, kendine isabet eden her şeyi Allah’tan bilir. “Sana isabet eden iyilik Alah’tan, kötülük kendindendir.”

Makale 102

Gözle görülen âlem gerçekte yoktur, yokluktur. Bakışlarla görülmeyen ve yok olan kudret ve mana âlemi ise vardır, mevcuttur.

Makale 104

İnsanın aşkı arttıkça isteği de o nispette artar. Aşk, manadır. İnsanda talep, aşkının kuvveti derecesinde olur.

Makale 105

Merdan-ı Hüda’yı tanımak, Hüda’yı tanımaktan daha zordur. Çünkü Hak Teâlâ Hazretleri bütün mevcudatın sanatkârıdır.